Tài trợ bởi vatgia.com Hải sản hải châu
Hotline: 18009032
MENU

Sò - Nghêu - Ốc

Xem tất cả

Nghêu 2 còi

Giá: 370.000 VNĐ

Ốc hương trung

Giá: 745.000 VNĐ

Ốc đỏ

Giá: 399.000 VNĐ

Ốc gai

Giá: 379.000 VNĐ

Tu hài

Giá: 679.000 VNĐ

Hào đá

Giá: 120.000 VNĐ

Vẹm đá

Giá: 198.000 VNĐ

Sò Huyết

Giá: 298.000 VNĐ

Sò dương

Giá: 395.000 VNĐ

Ốc voi

Giá: 399.000 VNĐ

Ốc hoàng hậu

Giá: 595.000 VNĐ

Tôm hùm tre thiên nhiên

Giá: 1.740.000 VNĐ

Tôm tích loại 1

Giá: 1.995.000 VNĐ

Tôm càng xanh

Giá: 675.000 VNĐ

Tôm sú biển loại 2

Giá: 735.000 VNĐ

Tôm sú

Giá: 435.000 VNĐ

Tôm hùm bông

Giá: 1.790.000 VNĐ

Tôm hùm bông lớn

Giá: 2.485.000 VNĐ

Tôm mũ ni loại 1

Giá: 879.000 VNĐ

Cua - Ghẹ

Xem tất cả

Cua huỳnh đế

Giá: 1.050.000 VNĐ

Cua gạch

Giá: 530.000 VNĐ

Cua thịt

Giá: 490.000 VNĐ

Ghẹ loại 1

Giá: 685.000 VNĐ

Ghẹ loại 2

Giá: 585.000 VNĐ

Cua hai da

Giá: 835.000 VNĐ

Cá Nước Mặn

Xem tất cả

Cá đuối vàng

Giá: 575.000 VNĐ

Cá chình biển

Giá: 389.000 VNĐ

Cá chim trắng

Giá: 409.000 VNĐ

Cá bơn

Giá: 995.000 VNĐ

Cá mú trân châu

Giá: 495.000 VNĐ

Cá bò giáp

Giá: 699.000 VNĐ

cá bớp

Giá: 435.000 VNĐ

Cá mao ếch

Giá: 599.000 VNĐ

Cá mú đen

Giá: 495.000 VNĐ

Cá mú sao

Giá: 745.000 VNĐ

Cá mặt quỷ

Giá: 1.248.000 VNĐ

Cá Nước Ngọt

Xem tất cả

Cá chép giòn

Giá: 395.000 VNĐ

Cá chình sông

Giá: 595.000 VNĐ

Cá lăng vàng

Giá: 379.000 VNĐ

Cá quế

Giá: 475.000 VNĐ

Cá nanh heo

Giá: 690.000 VNĐ

Mực - Bạch Tuộc

Xem tất cả

Mực lá mino

Giá: 495.000 VNĐ

Mực trứng

Giá: 399.000 VNĐ

Bạch tuộc

Giá: 645.000 VNĐ

Mực ống

Giá: 399.000 VNĐ

Mực lá

Giá: 379.000 VNĐ

Hải Sản Nhập Khẩu

Xem tất cả

Tôm hùm alaska

Giá: 1.180.000 VNĐ

Cua ruby

Giá: 1.570.000 VNĐ

King Crab

Giá: 1.950.000 VNĐ

Cua canada

Giá: 1.150.000 VNĐ

Món Lẩu - Súp - Cháo

Xem tất cả

Cua thịt nấu lẩu thái

Giá: 490.000 VNĐ

Cháo cá bống mú

Giá: 495.000 VNĐ

Lẩu hải sản

Giá: 180.000 VNĐ

Chép giòn nấu riêu

Giá: 395.000 VNĐ

Cá mao ếch nấu măng chua

Giá: 599.000 VNĐ

Món Hấp

Xem tất cả

Tôm tích hấp

Giá: 1.995.000 VNĐ

Bạch tuộc nhúng mẻ

Giá: 645.000 VNĐ

Mực trứng hấp hành

Giá: 399.000 VNĐ

hào chấm mùi tạt

Giá: 120.000 VNĐ

Cá bống mú hấp hong kong

Giá: 495.000 VNĐ

Cua thịt hấp

Giá: 490.000 VNĐ

Món Chiên - Xào

Xem tất cả

Ghẹ rang muối

Giá: 585.000 VNĐ

Tu hài cháy tỏi

Giá: 679.000 VNĐ

Ốc hương trung rang me

Giá: 745.000 VNĐ

Tôm tích cháy tỏi

Giá: 1.995.000 VNĐ

Tôm sú nhỏ cháy tỏi

Giá: 435.000 VNĐ

Cua gạch cháy tỏi

Giá: 530.000 VNĐ

Mũ ni cháy tỏi

Giá: 779.000 VNĐ

Món Khai Vị

Xem tất cả

Gỏi sứa

Giá: 85.000 VNĐ

Gỏi mực thái lan

Giá: 85.000 VNĐ

Đặc sản nhà hàng

 • Sò - Nghêu - Ốc

 • Tôm

 • Cua - Ghẹ

 • Cá Nước Mặn

 • Cá Nước Ngọt

 • Mực - Bạch Tuộc

 • Hải Sản Nhập Khẩu

 • Món Lẩu - Súp - Cháo

 • Món Hấp

 • Món Nướng

 • Món Chiên - Xào

 • Món Khai Vị

Ngao sữa

Giá: 249.000 VNĐ

Nghêu 2 còi

Giá: 370.000 VNĐ

Ốc hương cồ

Giá: 1.299.000 VNĐ

Ốc đỏ

Giá: 399.000 VNĐ

sò lông

Giá: 335.000 VNĐ

Ốc gai

Giá: 379.000 VNĐ

Tu hài

Giá: 679.000 VNĐ

Bào ngư

Giá: 1.725.000 VNĐ

Hào đá

Giá: 120.000 VNĐ

Ngao biển

Giá: 295.000 VNĐ

Nghêu trắng

Giá: 195.000 VNĐ

Sò điệp

Giá: 289.000 VNĐ

Vẹm biển

Giá: 149.000 VNĐ

Vẹm đá

Giá: 198.000 VNĐ

Sò Mai

Giá: 76.000 VNĐ

Sò Huyết

Giá: 298.000 VNĐ

Sò sông chằng

Giá: 198.000 VNĐ

Sò dương

Giá: 395.000 VNĐ

Ốc voi

Giá: 399.000 VNĐ

Ốc hoàng hậu

Giá: 595.000 VNĐ

Ốc móng tay

Giá: 679.000 VNĐ

Ốc giác vàng

Giá: 429.000 VNĐ

Tu hài canada

Giá: 1.368.000 VNĐ

Tu hài sữa

Giá: 349.000 VNĐ

Cua huỳnh đế

Giá: 1.050.000 VNĐ

Cua gạch

Giá: 530.000 VNĐ

Cua thịt

Giá: 490.000 VNĐ

Ghẹ loại 1

Giá: 685.000 VNĐ

Ghẹ loại 2

Giá: 585.000 VNĐ

Cua tứ

Giá: 270.000 VNĐ

Cua hai da

Giá: 835.000 VNĐ

Cá đuối vàng

Giá: 575.000 VNĐ

Cá chình báo

Giá: 398.000 VNĐ

Cá chình biển

Giá: 389.000 VNĐ

Cá chim trắng

Giá: 409.000 VNĐ

Cá bơn

Giá: 995.000 VNĐ

Cá hồi

Giá: 689.000 VNĐ

Cá Ninja

Giá: 435.000 VNĐ

Cá bò giáp

Giá: 699.000 VNĐ

Cá chìa vôi

Giá: 1.789.000 VNĐ

cá bớp

Giá: 435.000 VNĐ

Cá đuối sao

Giá: 768.000 VNĐ

Cá mao ếch

Giá: 599.000 VNĐ

Cá mú đen

Giá: 495.000 VNĐ

Cá mú đỏ

Giá: 1.349.000 VNĐ

Cá mú nghệ

Giá: 575.000 VNĐ

Cá mú sao

Giá: 745.000 VNĐ

Cá mặt quỷ

Giá: 1.248.000 VNĐ

Cá nhám

Giá: 295.000 VNĐ

Cá rìa

Giá: 385.000 VNĐ

Cá chép giòn

Giá: 395.000 VNĐ

Cá chình sông

Giá: 595.000 VNĐ

Cá chình bông

Giá: 798.000 VNĐ

Cá lăng

Giá: 239.000 VNĐ

Cá lăng vàng

Giá: 379.000 VNĐ

Cá hồng vĩ

Giá: 699.000 VNĐ

Cá dứa

Giá: 535.000 VNĐ

Cá ngọc đế

Giá: 695.000 VNĐ

Cá hô khủng

Giá: 649.000 VNĐ

Cá chạch lấu

Giá: 690.000 VNĐ

Cá quế

Giá: 475.000 VNĐ

Cá nanh heo

Giá: 690.000 VNĐ

Mực lá mino

Giá: 495.000 VNĐ

Mực trứng

Giá: 399.000 VNĐ

Bạch tuộc

Giá: 645.000 VNĐ

Mực ống

Giá: 399.000 VNĐ

Mực lá lột

Giá: 395.000 VNĐ

Mực lá

Giá: 379.000 VNĐ

Tôm hùm alaska

Giá: 1.180.000 VNĐ

Cua ruby

Giá: 1.570.000 VNĐ

King Crab

Giá: 1.950.000 VNĐ

Cua canada

Giá: 1.150.000 VNĐ

Tôm Crawfish

Giá: 645.000 VNĐ

Hình ảnh quán

Form liên hệ

Vui lòng điền thông tin bên dưới

Họ và tên:

Điện thoại:

Email:

Nội dung: